VIKARERNE ER VORES
VIGTIGSTE AKTIV

– derfor sørger vi for, de har det godt.

Lad os bare være ærlige, hos os er vikarerne mindst lige så vigtige som kunderne.
Vores succes afhænger helt af, at vi kan tiltrække de bedst egnede vikarer, og at de har det godt hos os. Vi sørger naturligvis for, at alle overenskomster overholdes, at lønnen er i orden og at der løbende følges op på, at den enkelte vikar trives på arbejdspladsen.

Vores kunder har vidt forskellige behov, men uanset opgavernes art, arbejder vi altid målrettet på at finde det bedst mulige match mellem vikar, virksomhed og arbejdsopgaver. Vi har en omfattende database med kvalificerede vikarer fra de fleste brancher, og kan i mange tilfælde levere en kompetent vikar inden for 24 timer. Vores succes med at finde de bedst egnede medarbejdere kan ses på, at en stor del af vores vikarer senere fastansættes i virksomhederne.