Personoplysninger

Når du registrerer dig som vikar i vores vikardatabase, er den ansvarlige for dine data:

Kolbeck Vikar & Rekruttering ApS
Toldboden 3, 1 B
8800 Viborg

Email: kontakt@kolbeckvikar.dk
CVRnr.: 35 82 27 55

Som vikar opfordres du til jævnligt at tjekke vores betingelser her på siden, da ændringer kan forekomme.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Personlige oplysninger til CV-databasen:

Almindelige personoplysninger
De informationer du giver ved oprettelsen kan videregives til andre afdelinger af Kolbeck Vikar & Rekruttering samt til kunder i ind- og udland. Derudover kan dine oplysninger uden yderligere tilladelse videregives til 3. part med det formål at forbedre vores registrerings- og vikarsystemer.

Følsomme personoplysninger
Det er ikke tilladt vores brugere at indtaste eller opgive personfølsomme data, herunder religion, politiske forhold og seksuel orientering. Bliver vi bekendt med, at disse oplysninger er registreret, vil de derfor blive fjernet. Vi opbevarer og behandler alle personfølsomme data efter danske retslige foreskrifter herom.

Indsigt
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine personlige oplysninger samt at rette i disse efter behov.

Sletning
Ønsker du at slette dine oplysninger, skal du skriftligt kontakte Kolbeck Vikar & Rekruttering og bede os slette dine data.

Ansvarsfraskrivelse
Kolbeck Vikar & Rekruttering forbeholder sig retten til slette dine oplysninger, hvis de strider mod danske juridiske retningslinier og/eller Kolbeck Vikar & Rekrutterings etiske retningslinjer. Vi kan ikke gøres ansvarlige for tab du måtte lide ved ændringer i dine data, utilgængelighed eller nedlægning af services eller funktionaliteter i vores system. Vi kan ikke gøres erstatningsansvarlige for de informationer der findes på www.kolbeckvikar.dk eller i vores vikardatabase.