Personoplysninger

Som vikar opfordres du til jævnligt at tjekke vores betingelser her på siden, da ændringer kan forekomme.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Personlige oplysninger til CV-databasen:

Almindelige personoplysninger

Når du opretter en profil hos Kolbeck, giver du samtykke til, at oplysninger du har givet om dig selv, kan registreres af Kolbeck. Du er bekendt med, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes, hvorved Kolbeck er forpligtes til at slette oplysningerne om dig. Du kan ligeledes til enhver tid, bede om indsigt i hvilke data vi har registret om dig og få foretaget rettelser.

Endvidere giver du samtykke til, at Kolbeck kan indhente referencer om tidligere ansættelsesforhold, ifølge de oplysninger du har givet herom, idet det er nødvendigt for vurderingen af en ansøgning som kandidat i Kolbeck. Du giver tillige samtykke til, at Kolbeck, kan foretage registrering af disse oplysninger. Du giver ved din underskrift endvidere tilladelse til, at kan videregive de registrerede oplysninger om dig, til brug for vurdering af et konkret vikariat/job.

Kolbeck opbevarer dine data i op til 12 måneder efter seneste ansættelse, herefter slettes de.

Lønsedler bliver opbevaret i 5 år (iht. bogføringsloven).

Følsomme personoplysninger
Det er ikke tilladt for vores brugere at indtaste eller opgive personfølsomme data, herunder religion, politiske forhold og seksuel orientering. Bliver vi bekendt med, at disse oplysninger er registreret, vil de derfor blive fjernet. Vi opbevarer og behandler alle personfølsomme data efter danske retslige forskrifter herom.

Indsigt
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine personlige oplysninger samt at rette i disse efter behov.

Sletning
Ønsker du at slette dine oplysninger, skal du skriftligt kontakte Kolbeck og bede os slette dine data.

Ansvarsfraskrivelse
Kolbeck forbeholder sig retten til slette dine oplysninger, hvis de strider mod danske juridiske retningslinier og/eller Kolbecks etiske retningslinjer. Vi kan ikke gøres ansvarlige for tab du måtte lide ved ændringer i dine data, utilgængelighed eller nedlægning af services eller funktionaliteter i vores system. Vi kan ikke gøres erstatningsansvarlige for de informationer der findes på www.kolbeckvikar.dk eller i vores vikardatabase.