Sygemelding

Skulle du være så uheldig at blive syg, skal du ringe til os på tlf. 70 70 78 10 mellem kl. 06.00 og kl. 06.30 for at sygemelde dig.

Er du syg, og hører vi ikke fra dig i dette tidsrum, er sygemeldingen ugyldig, og vi har, i så fald ikke mulighed for at udbetale sygeløn. Vi udbetaler sygeløn i henhold til sygedagpengeloven*

Det er vigtigt, du ringer til os hver dag du er syg, også selvom det er i en sammenhængende periode. Du kan ikke sygemelde dig via SMS, E-mail eller til den virksomhed du arbejder for.

Sygemeldinger på alle andre måder end en opringning til os mellem kl. 06:00 og kl. 06:30 er ugyldige.

*Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom §3