Beskyttelse af jeres informationer

For at kunne leve op til Persondataforordningen, er det nødvendigt, at Kolbeck har samtykke fra vores kunder i forhold til, at vi må opbevare deres data. Dette samtykke indhentes ved, at kunden underskriver en samtykkeerklæring.

Kolbeck forsøger hele tiden udelukkende at opbevare ajourførte og relevante data om vores kunder.

Kolbecks kunder kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger vi har registreret, få rettet i dem eller helt slettet. Sådanne ønsker skal gives på mail til kontakt@kolbeckvikar.dk.

Hvis kunden mener, at vores brug af personlige data er upassende, kan de indgive en klage til Datatilsynet. Før kunden indgiver en sådan klage, beder vi kunden kontakte os, da vi muligvis kan give svar og korrigere potentielle misforståelser.

Kolbeck
Burrehøjvej 40
8830 Tjele
Email: kontakt@kolbeckvikar.dk
CVR nr.: 35 82 27 55