Persondatapolitik for Kolbeck

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med køb, udførelse af opgaver eller ansættelse hos Kolbeck.

Når du selv giver personoplysninger til Kolbeck via vores hjemmeside, mail, telefon eller direkte accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Kolbeck opfylder din forespørgsel/køb/opgave på den bedst mulige måde.

Vi passer godt på dine oplysninger!
Kolbeck ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og vikarer med hensyn til behandling af personoplysninger
 • hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

Dataansvarlig

Kolbeck er en moderne virksomhed, som tilbyder virksomheder vikarassistance i hele Danmark. For at kunne tilbyde virksomhederne kvalificerede vikarer, har vi et kartotek med vikarer med forskellige kompetancer og bosiddende i hele Danmark.


Sussi Lybecker er direktør for Kolbeck og den dataansvarlige for virksomheden.

Kolbecks kontaktoplysninger er:

Kolbeck A/S
Burrehøjvej 40
8830 Tjele
Telefon: +45 70707810
www.Kolbeck.dk

Kolbeck udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Kolbeck.

Kolbeck indsamler følgende personoplysninger

Kunder

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer

Medarbejdere

 • Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse.
  Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold
 • Kun hvis nødvendigt indsamles følsomme personoplysninger

Vikarer

 • Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse.
  Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold
 • Kun hvis nødvendigt indsamles følsomme personoplysninger

Formål

Kolbeck indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører og ansatte.

Eksempler på formål, hvortil Kolbeck indsamler personoplysninger:

 • Kontaktinformation til kunder/leverandører
 • Kunde/leverandørbehandling
 • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura, tilbud mm.
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontraktslige/ansættelseskrav over for ansatte

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Kolbeck efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

Kolbeck videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden uden at have indhentet samtykke hertil.

Kolbeck benytter databehandlere til backup og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på Kolbecks’ vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen. 

Kolbeck kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos Kolbeck, behandler vi dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om Kolbeck vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

Hvis du har oprettet dig i Kolbeck’s vikarkartotek og ikke hørt fra os i 1 mdr. vil din registrering blive slettet.

Kun relevante medarbejdere har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

Hvis Kolbeck ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen.

Sikkerhed

Kolbeck har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Cookies

Kolbeck anvender ikke cookies.

Juridisk hjemmel (retsligt grundlag)
Kolbeck behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder og ansatte:

 • Opfyldelse af en kontrakt
 • Behandling af legitime interesser
 • Samtykker
 • Retlige krav
 • Interesseafvejning

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos Kolbeck,
så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen: 

 • Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger
 • Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
  Ønskes sletning vil Kolbeck slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som Kolbeck er pålagt at gemme iht. lovgivning
 • Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som Kolbeck er pålagt at udføre iht. lovgivning
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
  i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos Kolbeck
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Kolbeck
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Kolbeck 4 uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

Kolbeck kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Kolbecks’ behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Kolbeck A/S
Burrehøjvej 40
8830 Tjele
Telefon: +45 70707810
www.Kolbeck.dk

Att.: Sussi Lybecker
Direkte: +45 259454099 / E-mail: sussi@kolbeckvikar

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk